Сульфат кальцію гранульований

На сьогодні гостро постає питання дефіциту сірки в ґрунті, що викликане перш за все дефіцитом внесення добрив (зниження частки сульфату амонію, дефіцит внесення сульфату калію) та зростання частки насичення сівозміни культурами з високими потребами та високим сумарним (загальним) рівнем використання сірки на формування урожаю – капустяні, тонконогові (злакові) та айстрові. Для рівноваги балансу сірки в ґрунті необхідно вносити сульфат кальцію, що дозволить одночасно покращити фізико-хімічні властивості завдяки надходженню кальцію та поживний режим враховуючи доступність сірки для рослин.

Комплексне гранульоване добриво, Сульфат кальцію гранульований, основою якого є вміст S – 15,9% (SO3 – 39,8%, або SO4 – 48,9%), Ca – 19,4%
(CaO – 27,1%) та Mg – 0,15% (MgO – 0,25%). Призначене для зниження дефіциту сірки в грунті, живлення рослин та регулювання рівня рН ґрунту. Розмір гранул: 2-6мм в масовій частці складає 95 %. Добриво після розчинення розчинником (вода) перетворюється у висококолоїдну суспензію пролонгованої дії з низьким рівнем міграції вниз по профілі ґрунту.

Ефективність застосування комплексного гранульованого добрива:

 • зручність в регулюванні внесення доз добрива, з рівномірність розподілу як при локальному так і суцільному внесені;
 • комплексне покращення фізико-хімічних, агрофізичних та біологічних властивостей ґрунту;
 • регулює рН та змінює реакції ґрунтового середовище в лужну сторону;
 • одночасно забезпечує елементами живлення рослин, при цьому не підкислює ґрунтове середовище;
 • перетворю наявні у ґрунті азот, фосфор та калій у доступні форми для рослин, знижуючи наступні дози внесення на 15–25%;
 • бере участь у асиміляції нітратів та гальмує їх накопичення рослинами;
 • нейтралізує токсичний алюміній (СаSO4 + Al → AlSO4 + Ca).
 • покращує структуру ґрунтових агрегатів, аерацію та водопроникність ґрунту, особливо на важкосуглинистих і глинистих ґрунтах;
 • підвищує стійкість рослин до критично високих температур повітря та дефіциту вологи в ґрунті;
 • позитивно впливає на окисно-відновні процеси, активізацію ферментів, синтез білків і хлорофілу;
 • підвищується стійкість рослин до ураження хворобами і шкідниками;
 • сприяє підвищенню в зернових вмісту білку на 1–2% та якості клейковини, в насінні олійних культур вмісту жиру, та вмісту цукру і крохмалю в коренеплодах і бульбах картоплі;
 • зростає рівень продуктивності зернових колосових культур на 0,15–0,40, соняшнику 0,3-0,4 т/га, бульб картоплі на 2,5–3,0 т/га.

Економічна ефективність застосування сульфату кальцію виражається в досить низькій вартості гекторної норми, вищій на 15-20% ефективності застосування основних біогенних елементів, зростанні рівня якісних показників основної продукції та продуктивності с.-г. культур в цілому.

Орієнтовні дози внесення сульфат кальцію

Культура Оптимальний рівень pH Доза внесення кг/га Надходить CaO, кг/га д.р. Оптимальний строк внесення
осінь весна
польові культури
Ріпак (озимий та ярий) 5,8-7,0 380-500 250-380 103-136 68-103 50% під основний обробіток 50% весною комплексно з внесенням азоту
Гірчиця 6,0-6,8 200-250 54-68 70% під основний обробіток 30% комплексно з внесенням азоту
Горох 6,0-7,0 180-220 49-60
Соя 6,0-7,5 160-220 43-60
Буряк цукровий 6,5-7,5 220-380 60-103
Просо 6,5-7,5 160-200 43-60
Кукурудза 5,5-7,5 160-250 43-68
Соняшник 6,0-7,0 160-200 43-60 під основний обробіток грунту
Люцерна 7,0-8,0 150-200 41-60
Конюшина 6,0-7,0 140-180 38-49
Люпин 4,6-6,0 100-160 27-43
Пшениця (озима і яра) 6,0-7,5 180-220 160-200 49-60 70% під основний обробіток 30% комплексно з внесенням азоту
Ячмінь 6,0-7,5 150-180 41-49
Жито 4,0-6,5 160-180 43-49
Овес 5,0-6,5 140-160 38-43 під основний обробіток грунту
овочеві культури
Картопля 5,2-6,0 94-250 25-68 під основний обробіток грунту
Цибуля 6,5-7,5
Часник 6,5-7,5 47-63 13-17
Морква 6,5-7,5
Огірок 6,0-7,2
Томат 5,2-6,0
Редис 5,8-7,3 70% під основний обробіток 30% комплексно з внесенням азоту
Капуста білокачана 7,0-7,5 220-340 60-92
Редька 6,0-7,4 160-200 43-60

 

Примітка: норма внесення добрива розрахована на основі довідникових даних щодо норми внесення сірки залежно від групи чутливості культур.

Фактичні дози внесення добрив розраховують індивідуально після проведеного детального агрохімічного аналізу ґрунту, враховуючи гранулометричний склад, рівень рН, вміст сірки в ґрунті та біологічні вимоги культури щодо використання елементу живлення на формування одиниці урожаю.

Внесення добрива можна здійснювати поетапно враховуючи інтенсивність технології вирощування: 50–80% від необхідної планової норми з осені під основний обробіток при цьому добриво потрібно ретельно перемішувати з ґрунтовою товщею та 20–50% на весні під підживлення озимих культур, або передпосівну культивацію для ярих ранніх та пізніх. Для культур з високими потребами у елементу за виявлення істотного дефіциту в ґрунті можна вносити додатково ще 10–15% як підживлення впродовж вегетаційного періоду.

Завдяки комплексному поєднанню сірки з кальцієм в гранульованій формі, характерними його ознаками є висока стійкість до вимивання в нижні горизонти, пролонгована фізико-хімічна дія та стабільний доступ елементів живлення для рослин впродовж усього періоду вегетації.

Особливості застосування на кислих ґрунтах сульфату кальцію є те, що сіль CaSO4 є хімічно нейтральною, тому рекомендовано застосовувати у системі удобрення сільськогосподарських культур, та частково для проведення хімічної меліорації. Для докорінного змінення рівня кислотності в ґрунтовому розчині слід застосовувати меліоранти для кислих ґрунтів – крейда гранульована «Славута-Кальцій», де масова частка карбонатів Са і Mg не менше, ніж – 95%.

Фасування виробником здійснюється у мішки по 25 та 50 кг, або big-bag 1000 кг.